Leven in de Bloemenbuurt

Met het vieren van het Avondmaal laten we elkaar zien dat we de dood van Jezus nodig hebben om vrij te kunnen zijn.

Wij vieren dit jaar nog Avondmaal op 6 september, 25 oktober en 20 december.