Leven in de Bloemenbuurt

Barneveld zoekt – Simpelkerk

Aan het eind van het vorige seizoen hebben we als kernteam van Simpelkerk besloten een pas op de plaats te maken. Na jaren intensief gewerkt te hebben in de bloemenbuurt was er behoefte aan een stap terug. In die periode intensiveerde het contact tussen het kernteam en Karel Donders, pastoor van de Rooms Katholieke kerk in het centrum, en hij bood ons aan gebruik te mogen maken van het parochiecentrum. Samen besloten we een Alpha-cursus te organiseren. Samen stilstaan bij de basis van het geloof.

Vanuit Simpelkerk en de Rooms Katholieke kerk hebben we samengewerkt aan een Alpha-cursus voor zowel Simpelkerkbezoekers als geïnteresseerden uit het netwerk van de RKK. Een bijzonder en mooi traject.

Elke tweede zondag (op de maandag was er ook een groep waar Jetze en Hieke leiding aan gaven) kwamen we samen, gebruikten de maaltijd, luisterden naar een inleiding en bespraken deze inleiding in groepjes. Deze groepjes hebben we bewust gemixt en wat een verrijking was het om met mensen uit verschillende achtergronden na te denken over de basis van het geloof. Oh ja, er waren verschillen, maar wat telt waren de overeenkomsten. Het mooie van de Alpha-cursus is dat je samen op zoek bent. Elkaar niet wilt en moet overtuigen. Overtuigen van geloof doet God zelf via zijn Geest.

En wat hebben we gezien hoe God dat doet. Bij sommigen heel voorzichtig.  Dan zie je wat een Vader Hij is. Hij weet wat ieder nodig heeft. Samen bidden was voor sommigen zo onbekend, en dan toch dat mogen doen en horen hoe bemoedigend dat ervaren is. Samen zingen en samen luisteren. Elkaar ontmoeten en leren kennen. De kern van Alpha, maar ook van Simpelkerk.

Een pas op de plaats werd een mooie ervaring. Nieuwe mensen die op ons pad kwamen en ook de ontmoeting met andere gelovigen uit onze plaats. En wat nog mooier is…. het krijgt een vervolg. We gaan verder met de groep die nu bij deze Alpha-cursus ontstaan is.