Leven in de Bloemenbuurt

Bidgroep voor Simpelkerk

Wist u dat er een bidgroep is die bidt voor Simpelkerk?

Elke maand komen we bij elkaar en bidden voor de medewerkers en de bezoekers van Simpelkerk. En voor hun activiteiten en hun plannen.
We krijgen weleens de vraag: waarom een bidgroep voor Simpelkerk.? Je kunt toch thuis ook bidden voor hen?  Ja..  dat klopt en laten we dat vooral vaak en veel doen!

Wij doen dat ook en daarnaast  richten wij ons met een klein groepje een keer per maand op alles wat rondom Simpelkerk speelt. We vragen om input aan het kernteam; daardoor komen dank-  en bid- punten naar boven.
En hoe mooi is het dan om samen dat bij God te brengen!

Want wat is er veel om te danken: God doet zulke mooie dingen in de bloemenbuurt! Elke maand weer worden wij blij van harten en deuren die open gaan; van Gods Geest die in de bloemenbuurt aan het werk is.

En wat is er ook veel om voor te bidden! De nood is zo groot in deze buurt; wat een trieste dingen maken mensen mee en wat is de duivel actief! Ook bij de medewerkers die dicht bij de Here willen leven. Juist dan probeert satan er tussen te komen. Het gebed is een krachtig middel.

Elke keer weer zeggen we na afloop tegen elkaar: wat was het goed om dit allemaal bij onze Vader  te brengen en wat hebben wij een machtige God! Van Hem verwachten we grote dingen.

Wilt u blijven mee bidden?
En meer mensen zijn altijd welkom bij onze bidgroep!

Bea Tamminga