Leven in de Bloemenbuurt

Burenhulp in de Bloemenbuurt

Woensdag 30 september is er een gezamenlijke maaltijd geweest als startschot voor het burenhulpteam in Oldenbarneveld. Via Welzijn Barneveld zijn een aantal personen in de wijk buurtverbinder geworden. Een mooi initiatief waarin een aantal buurtbewoners tot steun in de rug willen zijn voor hun omgeving.

Buren kunnen een vraag of verzoek doen bij de buurtverbinder. Dit kan gaan om een boodschap doen of hulp in de tuin, maar ook andere vragen. We willen elkaar tot hulp zijn. Met het netwerk van de buurtverbinder proberen we elkaar te helpen en te steunen. Hoe mooi sluit dit initiatief aan bij wat wij doen binnen Simpelkerk!

Link naar de website van Welzijn Barneveld – start burenhulpteam