Leven in de Bloemenbuurt

Oude Activiteiten

Avondmaalviering

Zondag is er weer een Vieren & Ontmoeten. Je bent van harte welkom om mee te vieren en te eten! Viering & Ontmoeting is een tweewekelijkse viering vanuit Simpelkerk en voor iedereen die met ons mee wil eten & vieren. Programma van elke Vieren & Ontmoeten: 13.00 Eten (neem zelf wat mee om te delen)…

Together: Jouw hotline met God

JOUW HOTLINE MET GOD 13.00 uur: Opening Samen bidden Pannenkoeken eten 14.00 uur :Viering in de kerk Kaars aansteken Liederen zingen Bijbelverhaal lezen: Lucas 4:38-5:16 Bidden 14:15 uur: Bespreken thema Kinderen: knutselen Volwassenen: inleiding en bespreken Je kan ook in de kerk blijven voor een ‘stilte-moment’ of een kaarsje aansteken. 15.15 uur: koffie en afsluiten…

Paaslunch

a.s. zondag 21 april, vieren we de opstanding van Jezus met een Paaslunch. Om 14:00 uur een kleine viering en daarna gezellig eieren zoeken en spelletjes. Wees welkom!

Eten & Ontmoeten

De Alpha Cursus is afgelopen, toch willen wij graag elkaar blijven ontmoeten en nieuwe mensen leren kennen. Het concept is voorlopig nog hetzelfde: we eten met elkaar, luisteren naar een spreker en gaan in groepjes uit elkaar. Maar vooral het ontmoeten staat centraal. Als iedereen wat eten mee neemt (in overleg) dan is het ook…

Alpha Cursus: Maandagavond

Wat of wie is Kerk? Wij zoeken antwoorden bij onze ouders, google, slimme vrienden, grootouders of we zoeken in onszelf. We gaan deze cursusavond op zoek naar… . ‘Wat of wie is de Kerk?’

Avondmaalviering

Zondag is er weer een Vieren & Ontmoeten. Je bent van harte welkom om mee te vieren en te eten! Viering & Ontmoeting is een maandelijkse viering vanuit Simpelkerk en voor iedereen die met ons mee wil eten & vieren. Programma van elke Vieren & Ontmoeten: 13.00 Eten (neem zelf wat mee om te delen)…

Alpha Cursus Zondagmiddag

Wat is Kerk? Wij zoeken antwoorden bij onze ouders, google, slimme vrienden, grootouders of we zoeken in onszelf. We gaan deze cursusavond op zoek naar… . ‘Wat is Kerk?’

Alpha Cursus Maandagavond

Geneest God ook nu nog? Wij zoeken antwoorden bij onze ouders, google, slimme vrienden, grootouders of we zoeken in onszelf. We gaan deze cursusavond op zoek naar… . ‘Geneest God ook nu nog?’

Alpha Cursus Zondagmiddag

Geneest God ook nu nog? Wij zoeken antwoorden bij onze ouders, google, slimme vrienden, grootouders of we zoeken in onszelf. We gaan deze cursusmiddag op zoek naar… . ‘Geneest God ook nu nog?’

Alpha Cursus Maandagavond

Waarom en hoe vertel ik het anderen? Wij zoeken antwoorden bij onze ouders, google, slimme vrienden, grootouders of we zoeken in onszelf. We gaan de 12e cursusmiddag op zoek naar… . ‘Hoe vertel ik het anderen?’