Leven in de Bloemenbuurt

Alpha Cursus Zondagmiddag

Hoe kan ik het kwade weerstaan?

Wij zoeken antwoorden bij onze ouders, google, slimme vrienden, grootouders of we zoeken in onszelf.
We gaan de 12e cursusmiddag op zoek naar… . ‘Hoe kan ik het kwade weerstaan?’