Leven in de Bloemenbuurt

Kennismakingszondag Alpha Cursus

De kennismakingszondag is bedoelt om met alle mensen kennis te maken die de Alpha gaan volgen. Ook wordt er vertelt wat de Alpha Cursus precies inhoudt.

We beginnen om 13.00 uur in het parochiecentrum van de St. Catharinakerk, Langstraat 36 in Barneveld.

De kinderen hebben een apart programma