Leven in de Bloemenbuurt

Kernwaarden

Belangrijke kernwaarden die we in Simpelkerk gebruiken

  • Als verschillende mensen zijn we in Christus met elkaar verbonden als één lichaam en we verkondigen en delen in onze leefomgeving, tot glorie en eer van God het Evangelie: Door genade en bekering ontvangen mensen redding!!. (1 Timoteüs 1:15; 1 Pertrus 2:12; Matteüs 28:19-20;
    1 Tessolonicenzen2;7-8 )
  • We willen groeien in een voortdurende persoonlijke relatie met God, onze Vader, die we door Jezus Christus hebben leren kennen. We willen God liefhebben en met Hem vertrouwd zijn. Elk terrein van ons leven willen we onder invloed van Gods Woord – als de enige waarheid – stellen om voor God heilig en zuiver te zijn. (Ef.1:4-6; 1 Timoteüs 6: 11b-12a)
  • We helpen elkaar om ‘in Christus’ te blijven, d.w.z.: We weten ons verantwoordelijk voor elkaar en helpen elkaar om in de voetsporen van Jezus te wandelen. In het geloof de Gods Geest in ons woont en werkt. (1 Joh.2:6-7; 1 Timoteüs 1:5; Spreuken 27:17 )
  • Iedereen is welkom. We zijn gastvrij, warm en zorgzaam. Liefde  (niet vrees) is de belangrijkste magneet van het Evangelie. Deze liefde trekt zondaren tot Christus. We willen liefhebben zoals Jezus liefde betoonde, zonder veroordeling. (Lucas 5:31-32)
  • Conflicten worden besproken en er wordt gezocht naar oplossingen. (Hebr.12:14)
  • Iedereen wordt aangemoedigd zijn/haar gaven en goederen in te zetten ten dienste van Christus en zijn gemeente. Ook is er de aanmoediging om zich te láten dienen. (1 Korintiërs 12: 4-7; Mattheüs 25:40).
  • We zijn gericht op het aangaan en bouwen van relaties. Denken en handelen vanuit functies is daaraan ondergeschikt. Leiderschap is dienend.