Leven in de Bloemenbuurt

Openvelddienst 10 juli – NAAR BUITEN

Toen was het zover. De eerste openluchtdienst vanuit Simpelkerk. Op een veldje achter de Lidl werd een muziekinstallatie uitgezet, tafels klaar gemaakt, speelgoed uitgepakt en mensen ontvangen… Veel mensen ontvangen. Gezegend waren we dat we met een groot aantal buurtbewoners mochten samenkomen en ons leven delen.

Nadat we geproefd hadden van allerlei lekkers dat iedereen had meegenomen voor de maaltijd, hebben we eerst een aantal liederen gezongen. Het thema was ‘naar buiten’. En wat doen we vooral buiten? Precies, elkaar ontmoeten. Buiten ontmoet je je vrienden, je buren (de bijbel zegt ook wel ‘je naaste’). Buiten ben je nooit alleen.

Om goed uit te kunnen leggen wie je vrienden zijn, hadden een aantal kinderen mij geholpen bij een trucje. Ze moesten twee schriften blaadje voor blaadje in elkaar ‘vlechten’. Na een paar voorbeelden van mensen, kan je zeggen dat vrienden goed met elkaar overweg kunnen. Vrienden komen voor elkaar op, zoeken elkaar op en vinden elkaar belangrijk. Maar hoe wordt je nu goede vrienden? Ook hier kwamen een aantal leuke reacties van mensen in naar voren.

Weet je. Het lijkt er op dat goede vrienden een beetje ‘in elkaar gevlochten’ zitten. Net al dat je een vlecht maakt bij een meisje in haar haar. Maar ook zoals het trucje waar de kinderen bij geholpen hadden. Als je twee schriften blaadje voor blaadje in elkaar vlecht, dan kan je trekken aan de twee schriften wat je wil, maar je krijgt ze nooit meer van elkaar los. En zeker: een aantal kinderen hebben dit geprobeerd, maar helaas, het lukte echt niet….

Jezus vertelt ook over vriendschap. In de bijbel, in Lucas hoofdstuk 15, zegt Jezus: ‘Ik noem jullie mijn vrienden’. En weet je waarom? ‘Omdat Ik alles wat ik van God heb gehoord, aan jullie heb doorverteld’. En Jezus zegt ook: ‘Ik wil jullie vriend zijn, omdat ik jou speciaal vindt, omdat ik je lief vindt’. God heeft jou gemaakt en God maakt mooie mensen. Mensen om van te houden. Jezus wil geen vriend zijn die makkelijk ‘doei’ zegt. Misschien heb je dat zelf wel eens meegemaakt… Iemand zei zomaar dat hij je vriend niet meer was en keek je ook niet meer aan…. Dat doet pijn. Het is dan net alsof er twee schriften boven op elkaar liggen, of een beetje in elkaar zitten. Dat is makkelijk los te krijgen van elkaar.

Jezus wil graag een goede, of nee, zelfs je beste vriend zijn. En wat Jezus doet is Zijn leven met jou leven ‘in elkaar vlechten’. In de bijbel vertelt Jezus daar veel over. Je zou kunnen zeggen dat Jezus de bijbel blaadje voor blaadje met jou leven ‘in elkaar wil vlechten.

De twee schriften zijn al lastig van elkaar te krijgen. Maar weet je dat, wanneer je twee telefoonboeken blaadje voor blaadje aan elkaar verbindt, er zelfs twee auto’s moeite hebben om ze uit elkaar te scheuren? Zo sterk wil Jezus jou vriend zijn. En vrienden gaan leuke dingen samen doen! Vrienden zoeken elkaar op! Je blijft dan niet binnen zitten. Je blijft niet op je kamer alleen, je blijft niet thuis. Nee, vrienden gaan NAAR BUITEN!