Leven in de Bloemenbuurt

Pioniersplek

Een klein jaar geleden werd er aan Marije vd Brink gevraagd of zij een pioniersplek wilde starten in samenwerking met de PKN en Athletes in Action Barneveld. Na een aantal gesprekken her en der werd dit verlangen breder dan alleen AIA Barneveld. De samenwerking tussen Simpelkerk en AIA Barneveld en dus tussen beide kerken bood en biedt veel mogelijkheden om samen christen te zijn in de wijk en meer mensen te bereiken in de Bloemenbuurt.

Langzamerhand werd dit steeds concreter en dit heeft geresulteerd in een intentie van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de PKN (m.n. de Grote Kerk en de Goede Herderkerk) om de handen ineen te slaan.

Helaas vinden veel mensen de weg niet meer naar de wekelijkse erediensten en de activiteiten die daar worden georganiseerd. Dit vraagt van ons dat we creatief gaan denken en op een vernieuwende manier kerk moeten zijn in de wijk om mensen te bereiken met het Evangelie. De Protestantse Kerk in Nederland heeft hier veel ervaring in en biedt diverse mogelijkheden zoals financiën en coaching om tot een nieuwe pioniersplek te komen.

Het pioniersplan is momenteel in wording en daarin staat beschreven dat we graag diverse ontmoetingsmomenten willen creëren in de wijk.  De vieringen van Simpelkerk, sportavonden van AIA Barneveld, Mamacafé, inloopochtend of huiswerkbegeleiding zijn voorbeelden van dergelijke ontmoetingsmomenten. De contactpersonen hiervan zullen samen plaatsnemen in een pioniersteam. Dit pioniersteam zal worden aangestuurd door een stuurgroep waarin beide kerken vertegenwoordigd zullen zijn.

Ons verlangen is dat er steeds meer mensen en dus huizen in de wijk een plek van vrede zullen zijn waar Gods liefde zichtbaar zal zijn.

Namens Simpelkerk en AIA-Barneveld,

Marijke vd Brink