Leven in de Bloemenbuurt

Kernwaarde 2: Groeien in relatie met God.

Kernwaarde 2: Groeien in relatie met God.

Efeze 1: 4-6 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

Vorige kernwaarde hebben we het gehad over ‘verbinden’. Een lastig thema waar bij veel mensen pijn zit doordat relaties kapot gegaan zijn. We zijn vaak zo teleurgesteld in onszelf of in anderen dat we het maar lastig vinden om opnieuw relaties aan te gaan. Het risico dat je namelijk opnieuw teleurgesteld wordt is groot. Die ervaringen die we hebben opgedaan liggen nog vers in ons geheugen. Niet verwonderlijk dat er ook opmerkingen kwamen als: ik kijk wel uit om mezelf opnieuw helemaal te geven; of: ik kan toch niet voldoen aan wat er van mij verwacht wordt, dus ik begin er maar niet aan. Of: ik wil met wel volledig verbinden, maar ik heb er niet genoeg tijd voor. Ik voel me dan op twee verschillende benen hinken en dat voelt ook weer niet goed.

Relaties aangaan en onderhouden is ontzettend moeilijk. Maar hoe kan dat en wat kan je daaraan doen? Hoe kan je groeien in relaties? Met anderen, maar ook zeker met God? Wat doen wij om ons hoofd boven water te houden in de moeilijkheid van relaties? Wat houd ons tegen om te groeien in relatie met God? Om daar een duidelijk antwoord op te geven wil ik wat uitleggen over hoe dit werkt bij ons.

bijbelstudie kernwaarde 2

Als we net geboren zijn, dan zijn er ontzettend afhankelijk van onze ouders. We hechten ons aan onze moeder en vader en verwachten alles van hen. We hebben ook geen keus om ons niet te hechten, want alleen redden we het niet. (Fig 1.) Maar er kan ook van alles mis gaan. We krijgen niet direct ons eten en moeten wachten. Of we willen graag een antwoord op een vraag, maar krijgen deze niet. Of we moeten vooral voldoen aan een ideaalbeeld wat ons gewoonweg niet lukt. We doen ervaringen op waarin we falen, maar omdat we niet anders weten en we denken dat dit zo hoort, wordt dit ook ons uitgangspunt in het aangaan van relaties met anderen en daarbij vaak ook onze kijk op onze relatie met God. We leren zo onze eigen behoefte opzij te schuiven omdat onze ervaring is dat deze niet belangrijk (genoeg) is. En dat is pijnlijk. We leren zo om niet met onze behoeften te komen, maar met gewenst gedrag. En alles wat als positieve reactie komt van de ander op ons gewenste gedrag is een pleister op onze pijnlijke wonden die we hebben gekregen. Maar ons echt ‘bloot’ geven en ons hechten zijn we voorzichtig mee geworden. (fig. 2)

Dit bepaalt vaak onze manier van reageren op elkaar en de manier van het aangaan van relaties met elkaar. Het kan dan ook voorkomen dat veel van onze relaties oppervlakkig worden. Of dat we in veel verschillende groepen mensen verkeren en telkens ergens anders iets krijgen om onze pijn te verzachten. Het kan ook zijn dat we niet eens meer een diepere relatie aan durven te gaan, maar onze voldoening halen uit ons werk, ons geld of een verslaving. Door alles heen lukt het ons maar moeizaam om ons te verbinden en dat belemmert groei. Ook de manier hoe wij tegen God aan kijken en hoe wij onze relatie met God onderhouden of aangaan is erg bepalend met hoe wij omgaan met relaties onderling en de ervaringen die wij daarin hebben gehad. De manier hoe wij vaak reageren in relaties, doen wij vaak ook bij God. God blijft zicht wel altijd hechten aan ons. Daar hebben we het ook vorige keer over gehad. Zijn liefde is eindeloos. (fig. 3) Groeien in relatie met God, dat is kernwaarde 2. Maar hoe dan? Allereerst is het belangrijk dat we God leren kennen. Dat lezen we in Efeze 1. God heeft ons uitgekozen om vol liefde heilig en zuiver voor Hem te lezen. Sterker nog: God heeft dit al gedaan VOOR de grondvesting van de wereld. Dat wil zeggen dat God ons al zo ontzettend lang op het oog had! God heeft zo’n ontzettend groot verlangen dat wij Zijn kinderen mogen zijn, dat Hij ons al duizenden jaren geleden heeft uitgekozen. Hoe bijzonder is het als God zo lang en zo intens met ons bezig is? God ziet jou en mij volledig staan! God heeft geen geheime agenda waar je eerst aan moet voldoen. God zegt nooit tegen ons dat we vervelend zijn of dat we eerst iets moeten presteren voordat we een relatie met Hem aan kunnen gaan. God zegt niet dat je pas goed genoeg voor hem bent als je je leven op de rit hebt en nooit meer zonde doet. God wil jou en jou alleen. God wil niet je prestaties, je lijstje waaraan je moet voldoen. God wil niet je eindeloze verontschuldigingen wat maakt dat je op afstand blijft. God wil niet je pleisters die je op je leven geplakt hebt. God wil jou in je puurste vorm. God heeft dat ook juist mogelijk gemaakt door Jezus heen. God heeft de weg volledig open gemaakt door Jezus tussen jou en God. Er zijn geen hindernissen te nemen. Er zijn geen voorwaarden die eerst voldaan moeten worden. Dat is GENADE!

Om te kunnen groeien in relatie met God is het dus ontzettend belangrijk om God te kennen. En tegelijk: Hoe reageren wij op God? Vanuit onze ervaringen? Onze pijn? Zoals in figuur 3? Nemen wij nog een slag om de arm als het gaat om een relatie met God? Of hebben wij een relatie waarin openlijk gesproken mag worden over je pijn en je zwakheden, omdat God dan een heelmeester kan zijn. Een relatie waarin je je misstappen en zonden bij God mag brengen, omdat Hij dan genadig wil zijn. Een relaties waarin we ons leven niet alleen hoeven te leven, omdat God beloofd heeft ons nooit meer alleen te laten. Groeien in relatie met God gaat over intimiteit, liefde en voorwaardelijkheid. Ik kan je vertellen dat ik zo’n relatie graag zou willen hebben. En ja, ik vind dat vaak zo moeilijk, omdat ik mijn leven graag zelf op de rit wil hebben en mijzelf belangrijk en machtig wil voelen. Het voelt zwak als ik zelf niet mijn eigen problemen kan oplossen. Maar Gods boodschap is anders: We worden juist zwak als we onze problemen zelf proberen op te lossen en we worden pas sterk als we groeien in onze relatie met God.

Stel de komende periode eens de volgende vragen: Durven we intiem te zijn met God? Durven we open relatie met God te hebben waarbij er geen geheimen zijn? Durven we te geloven dat God ons nooit zal laten vallen en zich intens met ons wil verbinden?