Leven in de Bloemenbuurt

Verdiepingscursus

dscn1219Vanaf 20 oktober beginnen we met een verdiepingscursus. Om de twee weken komen we samen op de donderdagavond.

Dit seizoen willen we de zondag meer in het teken laten staan van ‘ontmoeten’ en ‘samen het leven delen’. Voorheen was er op de zondag sprake van apart kinderwerk. De kinderen zijn een groot onderdeel van ons gezamenlijk leven en daarom zullen we de zondagen meer samen willen vieren. Elkaar ontmoeten op een ontspannen manier samen zijn zal ook meer drempelverlagend zijn voor andere bezoekers.

Om de meer persoonlijke (levens)vragen te bespreken en meer te groeien in geloof, willen we de verdiepingscursus gebruiken. Binnen deze cursus staan we stil bij de basis van ons geloof. Wat geloven we nu precies en wat is de betekenis van Jezus komst en Jezus leiden en sterven op mijn leven? Wat is vergeving en verzoening? Later in de cursus komen ook persoonlijke onderwerpen aan bod. Wat is de Bijbelse kijk op de mens? Wat is je zelfbeeld? Maar ook onderwerpen over rentmeesterschap, de gaven van de Geest en een persoonlijke getuigenis worden behandeld.
Je merkt al dat dit best tere onderwerpen zijn. Door in kleine groepjes te werken willen we een veilige omgeving bieden om over soms moeilijke thema’s door te praten. Tegelijk treft deze cursus het hart

Peter Messelink